There is no rose – et julet musik- og danseteater

„There is no rose“ – et julet musik- og danseteater

Den første store opførelse fra NBC – NoBordersCompany – Sang, Dans og Skuespil.

„I denne lille rose var der plads til både himmel og jord …“

„Nattergalen og rosen“, Oskar Wilde’s eventyr der danner rammen for den sceniske gengivelse.

Programmet er rundet af den tanke, som mange advents – og julesange indeholder: Julen er en skabelsesfest, beretningen om fødslen og en ny begyndelse. Dermed har salmerne også noget at gøre med foråret og livets opblomstring at gøre. I det kristne liv er det tæt forbundet med lidelseshistorien, påsken og det evige liv. Rosen har, som billede, haft en stor betydning lige siden det gamle testamente. Nogle profetier handler om rosenstokken, ud fra hvilken alt udspringer: Livet, kærligheden og i senere kristent genfortolkning selveste Jesus.

Der er flere fortolkninger: Gud er rosenstokken ud fra hvilken Maria er en kvist, der slutteligt får Jesus til at blomstre som en rose. Eller at profeternes ord bliver betragtet som rosenstokke, som henviser til Maria, rosen, der slutteligt skaber Jesus som frugten.

”En rose så jeg skyde”. ”There is no rose” – Derom handler også den gamle sang om Maria der gik gennem en torneskov. I andre synges om jomfruen og hendes sarte, blomstrende væsen ”Wir singen dir Jungfrau”. En helt anden tradition taler om dug der kommer fra himlen: ”O Heiland, reiß den Himmel auf” eller ”As dew in April”.